Vakko Hotel Web Sitesi Kullanım Koşulları

Giriş

[.] (Site) Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Vakko”) tarafından işletilmekte olup tüm hakları Vakko’ya aittir. Site’nin ziyaretçiler, üyeler ve/veya müşteriler (birlikte “Kullanıcı”) tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Site’yi kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz. 

Site’ye erişerek, görüntüleyerek veya kullanarak işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanım Koşulları

Site, mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Kullanıcılar Site üzerinden rezervasyon işlemlerini üye olmadan da gerçekleştirebilecektir.

Başta Site’de yayınlanan içerikleri olmak üzere, Site’de yer alan hiçbir unsur Vakko’nun izni olmaksızın başka internet sitelerinde ve/veya başka bir platformda yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Vakko ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz.

Vakko, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Vakko’nun üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararları için ilgili Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

Vakko, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Vakko’nun herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Site’nin kullanılması veya Site’de yer alan bilgiler, veriler, programlar gibi içeriklerin ü kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Vakko sorumlu değildir. Vakko, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Vakko, ilgili Kullanıcı’nın Site kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Vakko’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

Vakko, Site’de mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.  Vakko, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Site’de yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site’de kullanımı ve görüntülenmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.  

Üyelik Koşulları

Üye, Site’ye üyelik formu/kayıt ol ile üye olan ve üyeliği tamamlanan gerçek kişiyi ifade eder.

Kullanıcı, üyelik için kendisine ait isim, soy-isim ve iletişim bilgisini vermelidir. İşbu bilgilerde değişiklik olması halinde Vakko’ya bilgi verilmesi amacıyla [.] üzerinden bildirim yapılabilir

Kullanıcı, üyelik oluştururken ve/veya rezervasyon işlemlerini gerçekleştirirken kendisine ait isim, soy-isim ve iletişim bilgisini vermelidir. İşbu bilgilerde değişiklik olması halinde Vakko’ya bilgi verilmesi amacıyla [.] üzerinden bildirim yapılabilir.

Üye, yanlış veya yanıltıcı üyelik bilgileri/sipariş bilgileri sağlamayacak ve gerçek olmayan kullanıcılar adına üyelik oluşturmayacaktır.  Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site’den faydalanılamamasından Vakko sorumlu değildir.

Üye, oluşturduğu üyelik hesabı şifresini gizli tutacağını, üyelik hesabı adresini ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Site üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini ve bu verilerin kendi nezdindeki güvenliğinden üyenin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Üyelerin işbu Sözleşme’nin ihlali başta olmak üzere çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu gibi hallerde Üye Vakko’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Üye dilediği her zaman Vakko’ya yapacağı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

Fikri Mülkiyet

Vakko; Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’deki tüm bilgi, resim, Vakko markaları ve alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Vakko’nun Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Vakko, Site’ye girilmesi, Site’nin veya Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Vakko, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı; Site’yi kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Kullanım Koşulları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri sonucu doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından Vakko’yu beri kıldığını kabul eder.

Site ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, Vakko’nun Site’nin kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, Site’den rezervasyon işlemi gerçekleştiren Kullanıcı’nın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde sunucularımızda tutulmamaktadır.

 

Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi

Adresi : [.]

E-mail : [.]

 

close