MESAFELİ KONAKLAMA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
KONUK
Adı-soyadı: [●]
Adresi: [●]
Telefon: [●]
E-posta: [●]

HİZMET SAĞLAYICI (“OTEL”)
Ticari Unvanı: Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi
MERSİS No: 0734229093400001
Adresi: Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Vakko Blok No: 35 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul
Telefon: [●]
E-posta: [●]
Şikayetler için İrtibat Bilgisi: [●]

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Mesafeli Konaklama Hizmeti Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Otel tarafından sağlanan konaklama hizmetlerinin Konuk tarafından Otel’e ait [●] internet sitesinden elektronik ortamda veya Otel rezervasyon telefon hattı üzerinden yaptığı rezervasyon işlemleri ile aşağıda belirtilen tarihlerde ve niteliklerde hizmetin sunumu, hizmetlere ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi Otel ve Konuk’un aralarında akdetmiş oldukları site kullanım koşulları hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmete ilişkin bilgiler, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.
 -Konuklara ilişkin bilgiler (Konuk adı, sayısı, kategorisi): [●]
 -Konaklamanın yapılacağı tesis/oda tipi: [●]
 -Rezervasyon süresi (başlama, sona erme, kesintiler): [●]
 -Rezervasyonların süre içindeki dağılımı, (odalara ilişkin ayrıntılar): [●]
 -Rezervasyon süresi içindeki oda fiyatları (KDV ve her türlü masraf dâhil): [●]
 -özel durumlar (indirimli fiyat, ücretsiz hizmetler): [●]
 -Konuk Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [●]
 -Ödeme şekli: [●]

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. İşbu sözleşme tarafları Konuk ile Otel olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme Konuk tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
4.2. Konuk, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve hizmete ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Otel, Sözleşme konusu hizmetin Sözleşme’de belirtilen hususlara uygun olarak sunulmasından sorumludur.
4.4. Otel, Konuk’un işbu sözleşmeden doğan hususlara ilişkin şikayetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Konuk, her türlü şikayetini [●] üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile Otel’e yöneltebilecektir.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:
Otel tarafından sunulan hizmetin niteliği gereği işbu Sözleşme kapsamında sunulan konaklama hizmetinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1/g uyarınca Konuk’un cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE – 6 İPTAL VE DEĞİŞİKLİK:
Konuk’un yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler talep etmesi aşağıda belirtilen koşullara tabidir:
6.1. Konuk’un konaklama süresinin başlamasından [●] gün öncesine kadar iptal bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere hariç olmak üzere ödediği bedel Konuk’a iade edilir.
6.2. Konuk’un konaklama süresinin başlamasından [●] gün öncesine kadar yapılan iptal taleplerinde Sözleşme kapsamında ödenen bedelin [●]’i ile ödenen tüm vergi, harç ve benzeri masraflar ve üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere mahsup edilerek kalan tutar Konuk’a iade edilir.
6.3. Konuk’un konaklama süresinin başlamasından [●] gün öncesine kadar yapılan iptal taleplerinde Sözleşme kapsamında önden bedelin [●]’i ile ödenen tüm vergi, harç ve benzeri masraflar ve üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere mahsup edilerek kalan tutar Konuk’a iade edilir.
6.4. Konaklama başlangıç tarihine [●] gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal taleplerinde Konuk’a hiçbir bedel iade edilmeyecektir. Konaklama başlangıcından sonra erken çıkış talebinde bulunması halinde hiçbir bedel iade edilmeyecektir.
6.5. Yapılan iptallerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına iade edilecektir.

MADDE – 7 YETKİLİ MAHKEME:
Konuk’un her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Konuk’un veya Otel’in yerleşim yeri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme _/__ /__ tarihinde düzenlenmiştir.
close