-

VAKKO HOTEL&RESIDENCE ÇEREZLERLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Residence43 Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi(“Vakko Hotel&Residence”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu”sıfatıyla sorumlu olan Vakko Hotel&Residence’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Vakko Hotel & Residence olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemizi ziyaretiniz ile birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.)elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır: 

Data Kategorisi                        

İşlenen Kişisel Verileriniz                        

Yasal Sebepler                        

İşlem Güvenliği Verileri


Trafik bilgileri (İnternet sitesine giriş-çıkış saati, IPadres bilgisi, port bilgisi)                       

Belirtilen bilgileriniz, VakkoHotel&Residence internet sitemizi ziyaretiniz sonucu, işlenmesinin kanunen öngörülmesi hukuki sebeple elde edilmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Vakko Hotel & Residence tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Kişisel Veri Kategorisi

Yasal Sebepler

· Ziyaretinizle ilgili trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması amacıyla Vakko Otel & Rezidans Web sitesi 5651 sayılı İnternet Yayınlarının Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu uyarınca,

İşlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin kanunla öngörüldüğü yasal sebeple işlenir.

.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman çerez tercihleri butonundan değiştirebilirsiniz.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Vakko Hotel & Residence hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sunucularına aktarılabilmektedir.

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11.maddesinde bulabilirsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Yer verdiğimiz metin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca kullanılan metinlerden alıntılanmıştır. Şirketimizin talep etmesi halinde ve tavsiye ettiğimiz üzere, bu kısımda ilgili kişilerin başvurularını daha kolay iletebilmeleri adına şirketin açık adresi, KVKK amacına özgülenmiş e-posta adresi, KEP adresi gibi bilgiler konumlandırılabilecektir.

Zorunlu Çerezler
Çerez AdıSağlayıcıTaraflarKullanım SüresiKullanım Amacı
OptanonAlertBoxClosedwww.vakkohotel.comBirinci Taraf1 YılOneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır, web sitesinin mesajı bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar, kişisel bilgi içermez.
OptanonConsentwww.vakkohotel.comBirinci Taraf1 YılOneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımı için onay verip vermediği hakkında bilgi depolar, kişisel veri içermez
Performans Çerezleri
Çerez AdıSağlayıcıTaraflarKullanım SüresiKullanım Amacı
_gawww.vakkohotel.comBirinci Taraf1 YılGoogle Universal Analytics ile ilişkilidir, müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.
_hjSessionUser_xxxxxxwww.vakkohotel.comBirinci Taraf1 YılYeni bir kullanıcının bir web sitesindeki ilk oturumunu tanımlar ve Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirtir.
_hjSession_xxxxxxwww.vakkohotel.comBirinci Taraf0 GünGeçerli oturum verilerini tutan bir çerez. Bu, oturum penceresi içindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuna atfedilmesini sağlar.
_hjTLDTestwww.vakkohotel.comBirinci Taraf0 GünHotjar betiği çalıştırıldığında, sayfa ana bilgisayar adı yerine kullanmamız gereken en genel çerez yolunu belirlemeye çalışırız. Bu, çerezlerin alt alan adları arasında paylaşılabilmesi için yapılır (uygulanabilir olduğunda). Bunu belirlemek için, _hjTLDTest çerezini başarısız olana kadar farklı URL alt dizesi alternatifleri için saklamaya çalışırız. Bu kontrolden sonra çerez kaldırılır.
metrika_enabledwww.vakkohotel.comBirinci Taraf0 GünYandex.Metrica çerezlerinin doğru şekilde kurulup kurulmadığını kontrol eder.


İşlevsel Çerezler
Çerez AdıSağlayıcıTaraflarKullanım SüresiKullanım Amacı
Reklam Çerezleri
Çerez AdıSağlayıcıTaraflarKullanım SüresiKullanım Amacı
_fbpwww.vakkohotel.comBirinci Taraf60 GünFacebook tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
_gcl_auwww.vakkohotel.comBirinci Taraf60 GünGoogle AdSense tarafından, hizmetlerini kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır
IDEdoubleclick.netÜçüncü Kişi1 YılBu alan adının sahibi Doubleclick'tir (Google). Ana iş faaliyeti şudur: Doubleclick, Google'ın gerçek zamanlı teklif veren reklam borsasıdır
test_cookiedoubleclick.netÜçüncü Kişibir kaç saniyeBu alan adının sahibi Doubleclick'tir (Google). Ana iş faaliyeti şudur: Doubleclick, Google'ın gerçek zamanlı teklif veren reklam borsasıdır
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comÜçüncü Kişi150 GünBu çerez, videoların izlenmesini izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanılır
YSCyoutube.comÜçüncü Kişi0 GünYouTube, videoları barındırmak ve paylaşmak için Google'a ait bir platformdur. YouTube, web ziyaretçilerine kendi sitelerinde ve diğer web sitelerinde hedefli reklamlar göstermek amacıyla diğer Google hizmetlerinden alınan profil verileriyle bir araya getirilen web sitelerine yerleştirilmiş videolar aracılığıyla kullanıcı verilerini toplar.
TESTCOOKIESENABLEDwww.youtube.comÜçüncü Kişi0 GünYouTube, videoları barındırmak ve paylaşmak için Google'a ait bir platformdur. YouTube, web ziyaretçilerine kendi sitelerinde ve diğer web sitelerinde hedefli reklamlar göstermek amacıyla diğer Google hizmetlerinden alınan profil verileriyle bir araya getirilen web sitelerine yerleştirilmiş videolar aracılığıyla kullanıcı verilerini toplar.
yandexuidyandex.ruÜçüncü Kişi1 YılYandex.Metrica, ziyaretçileri birbirinden ayırt etmeyi sağlar
yashryandex.ruÜçüncü Kişi1 YılYandex.Metrica, bu alan adı Yandex'e aittir.
_yascyandex.ruÜçüncü Kişi0 GünYandex.Metrica, web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.
iyandex.ruÜçüncü Kişi0 GünYandex.Metrica, ziyaretçileri birbirinden ayırt etmeyi sağlar